วิธีทําความสะอาดคราบหินปูนในห้องน้ํา

ห้องน้ำ ถือว่าเป็นห้องที่มีความสกปรกสูงที่สุดภายในบ้าน เมื่อเทียบกับห้องอื่นๆ เพราะเป็นที่รวมของเชื้อโรคจำนวนมาก ดังนั้นการหมั่นดูแลทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำ จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมากเลยทีเดียว โดยปัญหาหนึ่งที่พบเจอได้บ่อยๆ กับห้องน้ำของแทบทุกบ้านก็คือ ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ “คราบหินปูน” ที่เกาะอยู่ตามบริเวณต่างๆ นั่นเอง

การดูแลรักษาห้องต่างๆภายในบ้าน

บ้านเป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่บ้านยังมีอิทธิพล ส่งผลไปถึงจิตใจ รวมทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่สมาชิกทุกคน จะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้สะอาด สวยงาม และน่าอยู่อยู่เสมอ การดูแลรักษาห้องต่างๆภายในบ้าน มีความแตกต่างกันไป ตามลักษณะ และจุดประสง์ของการใช้งาน การดูแลทำความสะอาด จึงมีความแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน 

การทำความสะอาดห้องน้ำ ขั้นตอนการทําความสะอาดห้องน้ำ

ห้องน้ำ เป็นห้องบรรเทาทุกข์ ซึ่งเป็นห้องที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกๆ คน แต่เคยรู้กันบ้างไหมคะว่า เราควรจะทำความสะอาดห้องน้ำทุกวัน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของคนในครอบครัว หลายๆ คนใช้ห้องน้ำ แต่ไม่เคยทำความสะอาด ปล่อยให้มีกลิ่นเหม็นและมีคราบเหลือง สกปรก เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำกันอยู่ ดังที่เคยได้ยินกันบ่อยๆ