การดูแลรักษาห้องต่างๆภายในบ้าน

บ้านเป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่บ้านยังมีอิทธิพล ส่งผลไปถึงจิตใจ รวมทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่สมาชิกทุกคน จะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้สะอาด สวยงาม และน่าอยู่อยู่เสมอ การดูแลรักษาห้องต่างๆภายในบ้าน มีความแตกต่างกันไป ตามลักษณะ และจุดประสง์ของการใช้งาน การดูแลทำความสะอาด จึงมีความแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน 

ทำความสะอาดห้องนอน

ในแต่ละวัน คุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในห้องนอนของคุณ เพื่อนอนหลับและผ่อนคลายอารมณ์ จากความตึงเครียดต่างๆ เพราะฉะนั้น ก็ควรใส่ใจในเรื่องความสะอาด ให้มากเป็นพิเศษ เพื่อให้คุณสามารถอยู่ในอารมณ์สบายๆ โดยไม่ต้องรู้สึกฟุ้งซ่าน กับถุงเท้าที่อยู่บนพื้น หรือเสื้อผ้าที่เกลื่อนกลาด กระจัดกระจาย และข้าวของที่วางอย่างไม่เป็นระเบียบ   5 เคล็ดลับต่อไปนี้ จะช่วยให้ห้องนอนของคุณสะอาด