ทำความสะอาดห้องเรียน

สมัยเป็นนักเรียน เราคงจำกันได้ดีว่า ในแต่ละสัปดาห์ จะมีการจัดเวรทำความสะอาดห้องเรียนกัน ในบางปีการศึกษา อาจจะมีรางวัลให้กับกลุ่มที่ทำความสะอาดห้องเรียนดีเด่น เรียกว่า ทีมเวิร์คดี มีชัยไปกว่าครึ่ง การทำความสะอาดห้องเรียนนั้น ถ้าเป็นโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนมานาน ภายในห้องเรียนมักจะเป็นพื้นไม้ วิธีทำความสะอาดห้องเรียน ก็อาจจะลงเทียนไข แล้วให้นักเรียนขัดพื้นกระดานจนเป็นมัน เวลาจะเข้าห้องเรียน ก็ให้ถอดรองเท้าเรียงไว้หน้าห้อง หรืออาจจะมีชั้นวางรองเท้าไว้ให้