วิธีทําความสะอาดกระเบื้อง

พื้นในบริเวณบ้าน เป็นสิ่งที่สกปรกได้ง่ายที่สุด เพราะเป็นที่ที่ต้องรองรับทั้งฝุ่น ดิน และคราบต่างๆ อยู่แทบจะตลอดเวลา จึงเป็นส่วนที่ต้องทำความสะอาดอยู่บ่อยๆ มากกว่าส่วนอื่นของบ้าน   หลายบ้านๆ นิยมใช้กระเบื้องมาปูเป็นพื้นบ้าน เพราะมีลวดลายและสีสันให้เลือกมากมาย ตามความพอใจของเจ้าของบ้าน

การดูแลรักษาห้องต่างๆภายในบ้าน

บ้านเป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่บ้านยังมีอิทธิพล ส่งผลไปถึงจิตใจ รวมทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่สมาชิกทุกคน จะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้สะอาด สวยงาม และน่าอยู่อยู่เสมอ การดูแลรักษาห้องต่างๆภายในบ้าน มีความแตกต่างกันไป ตามลักษณะ และจุดประสง์ของการใช้งาน การดูแลทำความสะอาด จึงมีความแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน 

น้ำยาทำความสะอาดพื้น

การทำความสะอาดพื้น ไม่ว่าเป็นพื้นไม้ หรือกระเบื้องปูพื้น เซรามิค หินอ่อน หินแกรนิต ก็ดี นอกจากจะทำให้บ้านดูสะอาด สะอ้านแล้ว ยังช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคอีกทางหนึ่งด้วย เพราะเชื้อโรคบางชนิด อาจแอบแฝงมากับรองเท้า หรือตามเนื้อตัวของเรา เมื่อกลับจากการปฏิบัติภารกิจนอกบ้าน ตัวของเราก็อาจจะกลายเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคมาด้วย ที่สำคัญ บ้านเมืองของเราเป็นเมืองร้อน มีฝุ่นละอองลอยอยู่ในอากาศมาก ภายในบ้านจึงกลายเป็นแหล่งสะสมฝุ่น โดยไม่ได้ตั้งใจ