บริษัทแม่บ้าน แม่บ้านทำความสะอาด พนักงานทําความสะอาด

สังคมไทยในยุคปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงจากผู้หญิงอยู่บ้าน ทำหน้าที่แม่บ้าน ดูแลสมาชิกในครอบครัวให้อยู่ดี กินดี มีความสุขเมื่อกลับมาถึงบ้าน ไปสู่ยุคสมัยของผู้หญิงเก่ง ที่ทำหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่คุณพ่อบ้านในทุกๆ เรื่อง แน่นอนว่า การที่ผู้หญิงลุกขึ้นมาทำมาหากิน สร้างรายได้เท่าๆ กับคุณพ่อบ้าน หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำไป ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวจนเห็นได้ชัด นั่นคือ ความเป็นแม่บ้านแม่เรือนอย่างเต็มตัว ที่อาจจะลดน้อยลงไป