การทำความสะอาดมุ้งลวด

มุ้งลวด เป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งในบ้าน รวมทั้งที่พักอาศัยประเภทอื่นๆ อย่างเช่น หอพัก คอนโดมิเนียม ด้วย เพราะช่วยป้องกันยุง แมลงวัน หรือแมลงต่างๆ ไม่ให้เข้ามารบกวน สร้างความรำคาญ หรือทำอันตรายคนในบ้าน โดยเฉพาะยุง ที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก กับแมลงวันที่เป็นพาหะของอหิวาตกโรค ซึ่งทั้ง 2 โรคนี้ มีความร้ายแรงอยู่มากพอสมควรเลย