การซักผ้าม่าน วิธีซักผ้าม่าน และบริการรับซักผ้าม่าน

หลายบ้านที่ติดเครื่องปรับอากาศ ย่อมต้องใช้ผ้าม่านสำหรับป้องกันแสง ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้ดีขึ้น และผ้าม่าน ยังช่วยป้องกันแสงแดด ทำให้ไม่ต้องใช้เวลานานมาก ในการทำอุณหภูมิความเย็น และทำให้ความเย็นไม่ระเหยออกภายนอก  อีกทั้งผ้าม่านยังช่วยป้องกันฝุ่นละออง และจัดเป็นของที่ใช้สำหรับตกแต่งบ้าน อย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน